Brugervilkår

Terms and conditions for Kcal Platform below.
1. Introduktion
Mobil app’en, hjemmesiden og de dertilhørende systemer (“Platformen”) er licenseret af Heaps App ApS, CVR nr. 36695420, til Kcal Factory ApS, CVR nr. 38233017, (“Kcal”). Disse vilkår for brug (“Betingelserne”) er en juridisk aftale mellem dig og Kcal. 

Når du gennemfører oprettelsen af din brugerprofil eller ved gennemførsel af en ordre tilkendegiver du, at du accepterer Betingelserne.

2. Platformen
Platformen giver dig mulighed for at købe og bestille varer fra Kcal, og dens tilknyttede restauranter, take-away steder samt andre salgssteder (Lokationer), der til enhver tid fremgår via Platformen.

Platformen giver dig mulighed for at tilkøbe leveringsydelser tilbudt af leveringspartnere, som til enhver tid fremgår af Platformen. 

Platformen giver dig mulighed for at oprette en profil, modtage kommunikation samt få særlige fordele. Platformen fungerer som Kcal primære bestillings- samt kommunikationsplatform, hvorfor at al kommunikation med dig sker direkte med Kcal. 

3. Brugerprofil og tilgang til services
Din brugerprofil er personlig og derfor kan de services samt fordele der gives ikke indløses af andre end den person som ejer profilen. Du må kun have én (1) brugerprofil på Platformen. 

Oprettelse af en brugerprofil kræver, at du opretter brugernavn og adgangskode, og at du afgiver visse personoplysninger, herunder dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer. Du accepterer at sikre opretholdelsen af korrekte, fuldkomne og opdaterede brugeroplysninger.

Se venligst Privacy Policy for mere information omkring behandling af dine personoplysninger. Brugeroplysningerne på Platformen er personlige.

Brugeren skal sikre, at brugeroplysningerne og lignende oplysninger, som er nødvendige for at få adgang til brugerens konto, holdes fortrolige og bruges forsvarligt, således at de ikke er tilgængelige for tredjemand. Ønsker du at slette din brugerkonto, bedes du venligst kontakte os via nedennævnte kontaktoplysninger. 

Varerne der tilbydes samt de fordele og services der fremgår af Platformen kan variere over tid og kan til enhver tid og uden varsel ændres af Kcal, herunder kan Kcal uden varsel helt fjerne muligheden for at anvende Platformen.  

Der kan gælde begrænsninger på indløsning af vouchers og rabatter associeret med brugen af Platformen. De altid gældende vilkår på dine fordele og vouchers vil være angivet i Platformen.

4. Købs- og betalingsbetingelser

4.1 Købsbetingelser
Når du bruger Platformen garanterer du, at du er myndig til at indgå bindende aftale om køb af varer hos Kcal og deres Lokationer, er mindst 18 år gammel samt kun vil bruge Platformen til personlig brug.

Du må ikke på nogen måde bruge Platformen til kommerciel brug eller på anden måde bruge Platformen til andet end de formål den er tiltænkt

Alle priser og eventuelle gebyrer opgivet på Platformen er inklusiv gældende skatter, afgifter og moms. 

4.2 Bestilling
Du bestiller som bruger eller gæst via Platformen. Herefter oprettes en bestilling hos Kcal, når betalingsformen er valgt. 
Kcal og dens Lokationer kan give dig en anslået tid for levering eller afhentning af dine varer baseret på travlhed samt information fra en eventuel leveringspartner. Vi gør dog opmærksom på, at sådanne anslåede tider ikke kan betragtes som garantier. 
Restauranten kan afvise din ordre, hvis Restauranten ikke har dine ønskede varer på lager eller hvis de har for travlt til at producere ordren.Restauranten vil give dig besked om det forventede tidspunkt for afhentning eller levering via app, hjemmeside og mail. 


4.3 Alkohol
Du må ikke bestille alkohol, hvis du er under 18 år gammel. 

4.4 Betaling
Når du køber en vare via Platformen betaler du den købspris, som er anført i ordren ved brug af den relevante betalingsfunktion. Din betalingsforpligtelse opstår ved afgivelse af en ordre via Platformen. Du opfylder din betalingsforpligtelse ved at bruge den betalingsform, der er tilgængelig online på Platformen. Når du har betalt købsprisen, har du opfyldt din betalingsforpligtelse. 
Betalingen trækkes automatisk på dit kreditkort ved færdiggørelse af ordren. Kcal er berettiget til at reservere beløbet på dit kreditkort i forbindelse med autorisering, når ordren er afgivet. Kcal bruger PCI-certificerede tredjemandsudbyder af betalingsformidlingstjenester til behandling af betalinger, som til enhver tid vil fremgå af Platformen. 

Du kan, hvis du ønsker det, tilknytte dit kreditkort til din profil via en af Kcal'Ss tredjemandsudbydere, så du let kan betale i fremtiden. Kreditkortoplysninger udveksles eksklusivt og fortroligt mellem dig og Kcal’s tredjemandsudbydere via sikker datakryptering og behandles dermed ikke af Kcal. Kcal’s tredjemandsudbydere af betalingsformidlingstjenester er PCI-godkendt (Payment Card Industry Data Security Standard) af myndighederne til håndtering af betalinger.

4.5 Ordrebekræftelse og kvittering
Der bliver sendt en ordrebekræftelse eller kvittering til Brugerens e-mail, når Kcal har modtaget betalingsbekræftelsen fra den relevante betalingsudbyder. 

4.6 Afhentning
En gyldig kvittering eller ordrebekræftelse skal forevises ved afhentning af en bestilling. Kcal beholder bestillingen 120 minutter (2 timer) efter valgt afhentningstidspunkt eller til lukketid, hvorefter bestillingen kasseres uden mulighed for refusion.

4.7 Levering
Brugeren kan følge den forventede tid før varen er leveret direkte på Platformen. Ved spørgsmål kan Kcal's kundeservice kontaktes, som vil afhjælpe eventuelle problemer.

5. Ejerskab og immaterielle rettigheder 
Alle immaterielle rettigheder til Platformen samt dertilhørende dokumentation tilhører HeapsGo og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentelse af skriftlig tilladelse. Rettigheder betyder ophavsrettigheder og tilknyttede rettigheder, brugsmodeller, designrettigheder, handelsnavne, forretningshemmeligheder, knowhow og enhver anden form for registreret eller uregistreret immateriel rettighed. 


6. Vilkår og ændringer
Disse Betingelser kan ændres.

Du kan finde den gældende version af Betingelserne på kcal.heapsgo.com. Der vil ikke blive foretaget væsentlige ændringer af Betingelserne eller indskrænkninger af brugerens rettigheder uden notifikation herom. Hvis brugeren ikke accepterer Kcal's ændrede Betingelser, skal han/hun stoppe med at bruge Kcal's Platform.

7. Ansvarsfraskrivelse
Kcal er ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til Platformen, manglende adgang til at anvende Platformen på de enkelte restauranter, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer eller svigt i kommunikationssystemer.​

Kcal er ikke ansvarlig for eventuelle fejlagtige og manglende oplysninger, som Kcal har indhentet hos eksterne kilder. Kcal er ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via Platformen, dine eller tredjemands data. Kcal kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget dit hardware device som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af app’en.​

Kcal er uden ansvar for forhold, der ligger udenfor Kcal's kontrol.

8. Varighed og ophør
Disse Betingelser gælder indtil videre som en bindende aftale mellem Kcal og Brugeren, så længe Brugeren bruger Platformen. Brugeren kan til enhver tid stoppe med at bruge Platformen.

Kcal kan til enhver tid permanent eller midlertidigt stoppe med at tilbyde Platformen.

Betingelserne er underlagt danske ret og skal fortolkes i overensstemmelse med dette.

9. Klagemuligheder 
Klager over Aftalen kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU- Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@kcalfactory.com

10. Kontakt
Spørgsmål vedrørende brugen af Platformen kan sendes til: 

Kcal Factory ApS
CVR nr. 38233017
Sankt Peders Vej 1
2900 Hellerup
info@kcalfactory.com

Dokument versionsnummer: 1.4. Opdateret 12.01.2022.