Privatlivspolitik

1. Introduktion
N/F Olioli ApS CVR nr. 38885081, (“OLIOLI”) behandler personoplysninger om sine brugere af OLIOLI's forskellige digitale portaler såsom mobil app og hjemmeside (“Platformen”). Platformen er licenseret af Heaps App ApS, CVR nr. 36695420, til OLIOLI.

Du bliver bruger af Platformen når du har oprettet en brugerprofil med dine informationer og bliver dermed en bruger ("Bruger"). OLIOLI er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

Vores privatlivspolitik beskriver, fx hvilke typer personoplysninger vi behandler, hvordan vi behandler personoplysningerne, og hvordan du kan udøve dine rettigheder som den registrerede (fx retten til indsigelse, retten til indsigt). Denne privatlivspolitik kan til enhver tid opdateres for at afspejle ændringer i databehandlingsprocedurer eller andre ændringer.

Du finder den gældende version på Platformen. Vi foretager ikke væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik eller ændrer brugernes rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden at give meddelelse herom.

2. Registrering af oplysninger
De personoplysninger, som vi indsamler og behandler, kan inddeles i to overordnede kategorier af oplysninger: brugeroplysninger og analytiske oplysninger. 

2.1 Brugeroplysninger 
Brugeroplysninger er personoplysninger, som indsamles direkte fra dig når du opretter dig, samt benytter Platformen i forbindelse med transaktioner og betalinger. Når du registrerer dig på Platformen og opretter en brugerkonto, skal du give os følgende oplysninger:

- fulde navn 
- telefonnummer 
- e-mailadresse
- fødselsdato

Brugeroplysninger, som du frivilligt giver os: 

- oplysninger vedrørende dit betalingsmiddel som fx nummeret og udløbsdatoen på dit betalingsmiddel (skal oplyses for at bestille madvarer via Platformen, men opbevares ikke af OLIOLI, da OLIOLI bruger en tredjemandsudbyder af betalingsformidlingstjenester til behandling af betalinger)  
- leveringsadresse
- lokalitetsoplysninger (hvis du giver samtykke til behandling af dine lokalitetsoplysninger)
- andre oplysninger, som du giver enten ved oprettelse af en brugerkonto eller ved efterfølgende opdatering af din brugerprofil 
- oplysninger, som du giver, når du vurderer vores tjenester
- tilvalg og fravalg af markedsføring

2.2 Analytiske oplysninger 
Selvom vi ikke normalt bruger analytiske oplysninger til at identificere dig som enkeltperson, kan du nogle gange genkendes igennem disse, enten alene eller i kombination eller forbindelse med brugeroplysninger. I sådanne tilfælde kan analytiske oplysninger også anses for at være personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, og vi vil behandle disse oplysninger som personoplysninger. 

Vi kan automatisk indsamle følgende analytiske oplysninger, når du besøger eller interagerer med Platformen: 

Enhedsoplysninger. 
Vi indsamler følgende oplysninger om den tekniske enhed, som du bruger i forbindelse med Platformen:

Vi indsamler følgende oplysninger om den tekniske enhed, som du bruger i forbindelse med Platformen:
- enhed og enhedens identifikationsnummer, enhedens IMEI-nummer
- land
- IP-adresse
- browsertype og -version
- styresystem
- internetudbydere
- enhedens reklame-id
- besøgs-id

Brugsoplysninger. 
Vi indsamler oplysninger om din brug af Platformen, som fx:
- tidsforbrug
- interaktion 
- oplysninger om dine bestillinger
- dato og tidspunkt for dine besøg på Platformen
- de dele af Platformen, som du besøgte 

Cookies 
Vi bruger forskellige teknologier til at indsamle og opbevare analytiske oplysninger og andre oplysninger, når Brugerne besøger Platformen, blandt andet cookies og web beacons.

Cookies er små tekstfiler, som sendes og gemmes på din enhed, og som giver os mulighed for at identificere besøgende på Platformen, lette brugen af Platformen og oprette aggregerede oplysninger om vores besøgende. På den måde kan vi forbedre Platformen og yde bedre service til vores brugere. Vores cookies skader ikke din enhed eller dine filer. Vi bruger cookies til at skræddersy Platformen og de oplysninger, som vi giver, til vores brugeres individuelle interesser. Nogle cookies er nødvendige for brugen og driften af en problemfri oplevelse af Platformen og de bruges fx til at huske dit valg af sprog og land. Andre cookies bruges til at indsamle information vedrørende brugen af Platformen, fx hvilket indhold, som ofte besøges, til brug for at forbedre Platformen. 

Webanalysetjenester 
OLIOLI bruger Google Analytics og andre webanalysetjenester til at indsamle analytiske oplysninger og rapporter om besøgendes brug og til at hjælpe os med at forbedre Platformen.

3. Brug af oplysninger
OLIOLI behandler dine personoplysninger, så vi kan levere servicen på Platformen til dig i henhold til kontrakten mellem dig og OLIOLI. OLIOLI må ligeledes behandle personoplysninger, når det er nødvendigt ud fra en lovlig og væsentlig interesse for OLIOLI.   

Vi bruger fx oplysningerne til at behandle dine anmodninger, til at kommunikere med dig, til at behandle dine betalinger og eventuelle tilbagebetalinger (i det omfang det er relevant) og til at give Lokationer eller leveringspartnere de oplysninger, der er nødvendige for at levere din ordre.  

Vi må indsamle, bruge og dele data på enten din præcise eller omtrentlige placering, inklusiv din i realtid geografiske placering af din computer eller mobiltelefon for at vi kan vise dig destinationen af en ordre, akkurat information om status på din ordre samt for at vise dig restauranter nær dig. Information omkring din placering, som gør det muligt at identificere dig personligt, indsamles og bruges ikke uden dit samtykke. 

OLIOLI behandler dine personoplysninger for at opfylde de kontraktlige forpligtelser over for dig og for at overholde vores retlige forpligtelser. Vi behandler også dine personoplysninger, så vi kan forfølge vores legitime interesser i at vedligeholde og udvikle vores aktiviteter og skabe og vedligeholde kundeforhold.

OLIOLI er berettiget til at overføre de indsamlede oplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Dette sker dog kun, såfremt der er tale om modtagere, der i henhold til databeskyttelsesforordningen har det tilstrækkelige beskyttelsesniveau.


4. Modtagere 

Vi deler ikke dine personoplysninger med tredjemand uden for OLIOLI, medmindre et af følgende forhold gør sig gældende: 

Med de formål, som fremgår af denne privatlivspolitik, og til autoriserede tjenesteydere: 

I det omfang tredjemand, såsom OLIOLI og deres Lokationer eller leveringspartnere har behov for adgang til dine personoplysninger, for at vi eller andre relevante tredjeparter kan levere Platformens service, giver vi dine oplysninger til den pågældende tredjemand. Vi kan desuden give dine personoplysninger til vores indbyrdes forbundne virksomheder eller til autoriserede tjenesteydere og partnere, som leverer tjenesteydelser til os eller i samarbejde med os (herunder opbevaring af oplysninger, regnskab, salg og markedsføring), så de kan behandle oplysningerne, og til betalingsformidlingstjenester, så de kan behandle dine betalinger til os. 

Når tredjemand behandler oplysninger på vegne af OLIOLI, har OLIOLI taget passende kontraktlige og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger udelukkende behandles med de formål, som fremgår af denne privatlivspolitik, og i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler samt på grundlag af vores instruktioner og passende fortrolighedsforpligtelser og sikkerhedsforanstaltninger. 

Af juridiske årsager og til retsskridt 
Vi kan dele dine personoplysninger med tredjemand uden for OLIOLI, hvis vi i god tro mener, at adgang til og brug af personoplysningerne med rimelighed er nødvendig for at: (i) imødekomme gældende love, regler og/eller domstolskendelser; (ii) konstatere, forebygge eller i øvrigt håndtere bedrageri, kriminalitet, sikkerhedsmæssige eller tekniske forhold; og/eller (iii) beskytte OLIOLI's, vores brugeres eller offentlighedens interesser, ejendom eller sikkerhed, i det omfang det er i overensstemmelse med lovgivningen. Vi vil om muligt oplyse dig om denne behandling.


5. Databehandlere 
Databehandlerne er følgende virksomheder:​
N/F Olioli ApS, CVR nr. 38885081
Onlinepos A/S, CVR nr. 33037945
Heaps App ApS, CVR nr. 36695420
Stripe Payments Europe, Ltd. Com. No. 513174
Nets Danmark A/S, CVR nr. 20016175
Mixpanel, Inc., USAAmazon Web Services EMEA SARL, Luxembourg
AppsFlyer Germany GmbH Kurfürstendamm 11, c/o WeWork, 10719 Berlin, Germany
Facebook, Inc., 1601 Willow Rd., Menlo Park, CA 94025, USA
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland


6. Opbevaringsperiode
OLIOLI opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid end det er tilladt i henhold til lovgivningen og nødvendigt med henblik på at levere OLIOLI's services eller de relevante dele deraf. Opbevaringsperioden afhænger af oplysningernes karakter og formålet med behandlingen. Den maksimale periode kan derfor variere for hver brug. OLIOLI tager de fornødne skridt til at holde personoplysninger korrekte samt at slette ukorrekte eller unødvendige personoplysninger.  

Vi sletter de fleste personoplysninger, som er forbundet med en brugers brugerkonto på Platformen, efter en periode på 90 dage fra brugeren har slettet sin brugerkonto på Platformen. 

Vi opbevarer analytiske oplysninger om brugere, som ikke har en konto på Platformen i en periode på 90 dage.


7. Dine rettigheder 
Ret til indsigt
Du har ret til at se og få oplysninger om de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vi giver dig mulighed for at se visse oplysninger via din konto på OLIOLI eller anmode om en kopi af dine personoplysninger ved brug af ovennævnte kontaktoplysninger. 

Ret til at trække samtykke tilbage 
Hvis behandlingen er baseret på et samtykke, som brugeren har givet, kan brugeren til enhver tid trække sit samtykke tilbage uden beregning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan det medføre, at du har færre muligheder for at bruge Platformen. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. 

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige eller ufuldstændige personoplysninger, som vi opbevarer om dig, rettet eller gjort fuldstændige ved at kontakte os. Du kan rette eller opdatere dine personoplysninger via Platformen eller ved at kontakte OLIOLI.  

Ret til sletning
Du kan også anmode os om at slette dine personoplysninger fra vores systemer, fx hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til brug for det formål, hvortil de oprindeligt blev indsamlet. Vi vil imødekomme denne anmodning, medmindre vi har legitime grunde til ikke at slette oplysningerne. Bemærk venligst, at såfremt du ønsker at slette sådan information, kan det betyde, at vi ikke længere har mulighed for at tilbyde Platformens services eller særlige funktioner heraf. 

Ret til indsigelse
Du kan have ret til at gøre indsigelse mod visse former for brug af dine personoplysninger, hvis oplysningerne behandles med andre formål end, hvad der er nødvendigt for, at vi kan levere Platformens services, eller for, at vi kan overholde vores retlige forpligtelse. Du kan eksempelvis anmode om, at vi ophører med at behandle dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring eller for profileringsmæssige formål baseret på legitime interesser. Hvis du gør indsigelse mod den videre behandling af dine personoplysninger, kan dette medføre, at du har færre muligheder for at bruge Platformen. 

Ret til begrænsning af behandling
Du kan anmode os om at begrænse behandlingen af personoplysninger, fx under behandlingen af din anmodning om sletning eller berigtigelse eller af din indsigelse, og/eller hvis vi ikke har legitime grunde til at behandle dine oplysninger. Når behandling er blevet begrænset, vil dine oplysninger alene blive lagret og ikke behandlet yderligere. Hvis du eksempelvis anfægter rigtigheden af dine oplysninger, vil muligheden for at behandle sådanne oplysninger blive indsnævret, indtil oplysningernes rigtighed er sikret. Dette kan dog medføre, at du har færre muligheder for at bruge Platformen. 

Ret til dataportabilitet
Når behandling af oplysninger udføres på automatiseret vis og baseret på en kontrakt eller et samtykke, har du ret til at modtage de personoplysninger, som du har givet til os, i et struktureret og almindeligt anvendt format og til at få disse oplysninger transmitteret til en tredjemand. 

Udøvelse af dine rettigheder
Du kan udøve ovenstående rettigheder ved at sende et brev eller en e-mail med følgende oplysninger til os på de adresser, som er anført ovenfor: fulde navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Vi kan anmode om yderligere oplysninger, som er nødvendige for at bekræfte brugerens identitet. Vi kan afvise eller opkræve betaling for anmodninger, som gentages i urimeligt omfang, som er urimeligt overdrevne, eller som er åbenlyst grundløse. 

7. Indgivelse af klage
Hvis Brugeren anser vores behandling af personoplysninger for at være i strid med gældende databeskyttelseslovgivning, kan Brugeren indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, pt. Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

8. Datasikkerhed 
Vi bruger administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler og behandler. Foranstaltningerne omfatter blandt andet kryptering, pseudonymisering, firewalls, sikre faciliteter og adgangsrettighedssystemer, i det omfang det er nødvendigt. Vores sikkerhedssystemer er beregnet til at opretholde et passende niveau af fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af oplysningerne og til at genoprette oplysningerne.  

Hvis der på trods af sikkerhedsforanstaltningerne sker et sikkerhedsbrud, som sandsynligvis vil have en negativ indvirkning på brugernes privatliv, giver vi hurtigst muligt meddelelse om bruddet til de relevante brugere og andre berørte parter samt relevante myndigheder, i det omfang det er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen.


8. Kontakt
Spørgsmål kan sendes til:

N/F Olioli ApS
CVR nr. 38885081
Pilestræde 40B, 2.
‍København
info@oliolipoke.com

Dokument versionsnummer: 1.2. Opdateret 7.07.2021.Privacy policy for GRØD Platform below.